Kotły c.o i piece 5 generacji emisji – co to właściwie jest ?

Kotły c.o i piece 5 generacji emisji spalin. Co to właściwie jest ? 

piece 5 klasy emisji

Kotły c.o czy tzw piece grzewcze 5 generacji emisji, powinny nazywać się fachowo 5 klasy emisji spalin – bo taką przewiduje norma EN 303-5. Reguluje ona emisję spalin przydomowych kotłów grzewczych wodnych.

Co do jest właściwie ten kocioł grzewczy wodny – to nic innego jak potocznie nazywany piec centralnego ogrzewania . Kocioł grzewczy wodny wykorzystuje czynnik grzewczy wodę, która znajduje się w instalacji centralnego ogrzewania. 5 klasa emisji, wymagana do aktualnych programów dofinansowujących wymianę starego pieca na nowe, to najwyższa klasa sprawności i emisji urządzenia.

Co ciekawe, niczego ona nie gwarantuje jak klient będzie spalał i tak śmieci … Niezależnie czy będzie to kocioł Defro, Cichewicza czy Kostrzewy…

pokaz piecy

5 klasa emisji to minimalny wymóg stawiany urządzenim grzewczym, które podlegają wymianie w ramach programów dotujących modernizację kotłowni na ekologiczną. W Małopolsce np: wymagane jest aby kocioł grzewczy spełniał wymogi 5 klasy emisji spalin ale też ekoprojektu czyli normy ecodesign . To nowe wymogi, które dopiero wejdą w życie ale już u nas są wymagane. Jest to nowy system przeliczenia średniorocznej emisji spalin i wydajności pieca. Wielu producentów podaje bowiem wartości chwilowe i maksymalne  np: sprawności czy emisji spalin. A średniorocznie już to nie wygląda tak dobrze. A dobry piec lub wydajny kocioł grzewczy to urządzenie sprawne i efektywne całym rokiem ! Dlatego nowa dyrektywa wymaga przeliczenia wartości na średnioroczne co moim zdaniem jest dobrym pomysłem.

Eko projekt czy eco design to kolejny krok do walki ze smogiem, który tej zimy był praktycznie wszędzie. Co ciekawe, temat zauważany przez społeczeństwo a wciąż lekceważony przez straż miejską. Podczas rozmowy z komitetem antysmogowym Będzieciepło.pl , który zgłasza przypadki kopcenia i trucia odpowiednim władzom, okazało się, że najwięcej skarg mają na bezczynność straży miejskiej, która pobieżnie kontroluje trucicieli albo daje im symboliczne upomnienia lub mandaty.

Jak widać czy piece lub kotły 5 klasy emisji są dobre czy nie, to od nas zależy czym palimy i jak się trujemy !